het bedrijven overzicht

Contact

Westzijdeweg 4C, 2391 JG, HAZERSWOUDE-DORP

Boomkwekerij Leune - Overige

Over Boomkwekerij Leune

Boomkwekerij Leune,

In de jaren ’70 is Adrie Leune, Boomkwekerij Leune gestart. Sinds enkele jaren heeft Kees Leune het roer overgenomen.

Voor ons staat duurzaam ondernemen in combinatie met kwaliteit en netheid voorop! Wij besteden veel aandacht aan een gezonde, weerbare, bodem. De bodem is tenslotte de basis voor een gezonde teelt. Wij leveren gezonde bomen die goed aanslaan. Bij aankoop geven wij u ook advies wat betreft het planten.

Al onze boomkwekerijproducten zijn Milieukeur gecertificeerd. Wij voldoen daarmee aan de bovenwettelijke eisen die gesteld worden binnen Milieukeur. En maken dit ook transparant en inzichtelijk. Wij zijn daarmee voorlopers op het gebied van een duurzame boomkwekerij.

Duurzaam telen betekent ook dat we werken aan gezonde en weerbare bomen. Dat is dubbel duurzaam! Concreet betekent Milieukeur voor ons:

 Inzet van biologische middelen en mechanische onkruidbestrijding. Wij gebruiken nagenoeg geen chemische gewasbeschermingsmiddelen.
 Efficiënt gebruik van vooral organische meststoffen.
 Door onze werkwijze komen er geen meststoffen in het grond- en oppervlaktewater terecht.
 Met onze teelt maken wij zo veel mogelijk gebruik van wat de natuur ons biedt: natuurlijke vijanden in de groenbemesters en bloemstroken helpen plagen te onderdrukken.
 Door teeltmaatregelen is er op ons bedrijf een grote biodiversiteit: boven de grond en in de grond!

Door op een duurzame wijze volgens de eisen van Milieukeur te werken zorgen wij voor een veilige, schone en prettige werkomgeving op ons bedrijf.

Wij leveren een groot sortiment duurzame bomen en planten: Buxus, Syringa, diverse heesters, Prunus, (Laurier) Taxus en coniferen.

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
10:00 -17:00
10:00 -17:00
10:00 -17:00
10:00 -17:00
10:00 -17:00
gesloten