Ruildag voor tabakspijpen in Boomkwekerijmuseum

De PKN, 'Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen', organiseert jaarlijks een ruil- en determinatiedag. Deze dag werd voor het eerst in 2009 gehouden in ’s-Gravenland en is sindsdien een jaarlijks terugkerende dag. Dit jaar wordt deze dag in Boskoop gehouden op 6 mei van 10.00 tot 16.30 uur in het Boomkwekerijmuseum.

Deze dagen zijn tweeledig. Enerzijds probeert de stichting hun leden in de gelegenheid te stellen om bij elkaar te komen, anderzijds is er gelegenheid voor geïnteresseerden om een kijkje te komen nemen en ook om meegebrachte vondsten te laten determineren.

Uniek is het dat de stichting zorgt voor een deskundig determinatieteam. Dit team kan mensen die een bodemvondst hebben gedaan helpen door de meegebrachte vondst te determineren. De pijpen die meegebracht worden kunnen in veel gevallen nauwkeurig gedateerd worden en als deze een merkje dragen in veel gevallen ook toegewezen worden aan de productieplaats en de pijpmaker. Pijpenkoppen worden veel gevonden en het is verrassend voor de bezoeker om te horen dat er zoveel over te vertellen valt. Graag willen we iedereen uitnodigen die pijpenkoppenheeft gevonden of die een complete pijp heeft en daar meer van wil weten.

De stichting zal met een zestal tafels aanwezig zijn waarop de leden hun meegebrachte pijpen en tabacologische voorwerpen kunnen tonen en te koop of te ruil aanbieden. Als de afgelopen jaren enige indicatie mogen zijn dan zal er ook ditmaal weer een mooie verscheidenheid aan materiaal komen te liggen, variërend van 17e en 18e eeuwse bodemvondsten tot 19e en 20e eeuwse pijpen uit klei, meerschuim en porselein.

De toegang tot de ruil- en determinatiedag is gratis.